Známe nejnovější trendy v technice lyžování

Naše výuka spočívá v moderní metodice s využitím video coachingu, kdy detailně analyzujeme každý dílek tvého pokroku.

Teorii překlopíme ihned do praxe

Budeme intenzivně pilovat jízdu volně na svahu nebo v branách. Neztrácíme ani minutu z tvé lekce, připrav se na výuku i na lanovce.

Zlepšíme tvé sjezdařské dovednosti

Ať jsi na jakékoliv úrovni, musíš ale už mít s lyžováním zkušenosti.

Přinášíme celostní přístup k lyžování

Obsáhneme vše od výběru vhodných lyží, přes jejich servis, až po správné provedení oblouku.